5 misvattingen over vaccinatie die nog altijd worden geloofd

In veel sectoren is vaccinatie een essentieel onderdeel van het preventiebeleid. Maar niet alle werknemers zijn even happig op een vaccin. Meestal is dat omdat ze onvoldoende of verkeerd geïnformeerd zijn.

Een vaccin is een stof met dode of verzwakte ziektekiemen, die ervoor zorgt dat het lichaam immuunstoffen aanmaakt. Door dit eerste contact met de ziekte worden bij ‘echte’ ziektekiemen sneller de nodige antistoffen geproduceerd. Dat is niet alleen cruciaal voor ziekten zoals gele koorts en polio, maar ook voor griep, tetanus, hepatitis en mazelen bijvoorbeeld.

Toch geloven velen dat vaccins overbodig zijn of zelfs slecht voor uw gezondheid. Dit zijn de 4 meest voorkomende misvattingen over vaccinatie:

 • “Van vaccins word ik ziek”
  Het klopt dat bepaalde vaccins beperkte, tijdelijke bijwerkingen veroorzaken, zoals lichte koorts of spierpijn. Zo heeft een op vijf personen na een gelekoortsvaccin hoofd- of spierpijn. Maar die bijwerkingen wegen niet op tegen de bescherming die het vaccin biedt. Want twee op vijf onbeschermde personen die gele koorts oplopen, overlijden.

  Ook bestaan er misverstanden dat vaccinatie leidt tot autisme, MS, hiv of kanker. Deze geruchten gaan vaak al mee sinds de ontwikkeling van de vaccins en zijn telkens meteen weerlegd door wetenschappelijk onderzoek.
   
 • “Vaccinaties overbelasten en verzwakken het immuunsysteem”
  Ook al is het pertinent onjuist, toch wordt nog vaak beweerd dat vaccins schadelijk zouden zijn voor het immuunsysteem. Het tegendeel is waar. Het immuunsysteem wordt door een vaccin geprikkeld, een soort eerste kennismaking als het ware met een bacterie of een virus. Het lichaam leert hoe correct erop te reageren zodat die bacteriën of virussen de ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer u er later mee in contact komt. Dat je sterker wordt door op eigen kracht een ziekte door te maken is eveneens ongegrond.
   
 • “Vaccins zijn niet nodig, een goede hygiëne volstaat”
  Niets is minder waar: veel ziekten verspreiden zich hoe dan ook, los van een goede lichamelijke hygiëne of niet. Daarnaast worden sommige virussen doorgegeven via ontlasting, muggenbeten of drinkwater. Een seconde onoplettendheid is voldoende voor weken arbeidsongeschiktheid, ongeneselijke verlamming of zelfs overlijden.
   
 • “Vaccinatie kan wachten”
  Het uitstellen van vaccinatie brengt onnodige gezondheidsrisico’s met zich mee. Door u te laten inenten op het aanbevolen moment geeft u de virussen geen kans. Bovendien zijn sommige ziektes overdraagbaar. Met een vaccin beschermt u dan tegelijk de mensen in uw directe omgeving.

  Hou er ook rekening mee dat sommige vaccins, zoals voor gele koorts of tetanus, slechts tien jaar bescherming bieden en hierna een nieuwe inenting wenselijk of verplicht is.
   
 • “Gevaarlijke infectieziekten komen in België nauwelijks nog voor”
  Door het verplichte vaccinatieschema voor kinderen in België is het aantal gevallen inderdaad stevig teruggedrongen. Maar zelfs al zou de ziekte hier uitgestorven zijn, dan nog blijft de vaccinatie ertegen cruciaal. Slechts één drager of één patiënt die de ziekte meebrengt uit het buitenland, is voldoende om een epidemie te veroorzaken.

Waak over de gezondheid van uw medewerkers

Ontdek hoe u met de juiste vaccins uw medewerkers optimaal beschermt. Neem contact met ons op via +32 2 549 71 00 of health@mensura.be.