Checklist: Voldoet de lift op het werk aan de veiligheidseisen?

Elke dag nemen duizenden werknemers probleemloos de lift. Toch houdt het gebruik ervan risico’s in als alle veiligheidsprocedures niet nauwgezet worden gevolgd. Als werkgever moet je waken over de veiligheid op de werkvloer – en dus ook die van de liften. Deze handige checklist helpt je daarbij.

In heel België zijn zo’n 85.000 liften in gebruik. Een groot deel daarvan moet nog gemoderniseerd worden. Die vernieuwing is er vooral op gericht de veiligheid te verhogen, want daar wordt niet altijd de noodzakelijke aandacht aan besteed. Nochtans staan er hoge boetes op slordig omspringen met de veiligheidsvoorschriften.
 


Met deze vier vuistregels komt de veiligheid van de lift(en) niet in het gedrang:

 1. Analyseer de risico’s regelmatig
  Om de 15 jaar moet er een grondige risicoanalyse gebeuren door een Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC), in overleg met een interne of externe preventieadviseur niveau 1. Die testen onder meer de stopnauwkeurigheid van de lift, de (nood)verlichting, de aanvoer van zuurstof, de noodrem, de tegengewichten en de nooduitgangen. Daarnaast controleren ze of aan de specifieke gebruiksvoorwaarden voor bepaalde gebruikers (bv. personen met een beperkte mobiliteit) is voldaan.
   
 2. Voorkom risico’s via onderhoud en preventieve inspecties
  Enkele keren per jaar dien je een onderhoudsfirma in te schakelen die de basisfuncties van de liften controleert. De frequentie van die controles hangt af van de instructies van de producent. Ook preventieve inspecties zijn nodig om risico’s tijdig te detecteren.
   
 3. Zorg voor een volledig veiligheidsdossier
  Bij elke lift hoort een veiligheidsdossier. Dit dossier bevat alle informatie over de lift, cruciaal in het geval van problemen.
   
 4. Hang de nodige informatie op een zichtbare plaats
  Om helemaal in orde te zijn en een optimale liftveiligheid te garanderen, hang je een bordje in elke lift met gegevens over de lift en het gebruik.

Doet er zich toch een ongeval voor? Licht dan onmiddellijk het Centraal Meldpunt voor Producten (FOD Economie) in via het officiële notificatieformulier. Gaat het om een ernstig arbeidsongeval, dan moet je ook een omstandig verslag bezorgen aan de FOD WASO.

Nieuw KB voor liften met historische waarde

Liften die vóór 1 januari 1958 in dienst zijn gesteld, moeten uiterlijk 31 december 2023 een opknapbeurt krijgen. Maar voor liften met een attest van historische waarde maakt de regering een uitzondering. In dat geval moeten eigenaars de modernisatie vóór 31 december 2027 uitvoeren. Zo krijgen ze meer tijd om te zoeken naar alternatieve oplossingen die het historisch karakter van de lift bewaren.

Download onze checklist

Met onze praktische checklist ga je snel na of de lift aan alle veiligheidseisen voldoet.

Download