Geestelijke gezondheid op het werk: hoe doorbreekt u het taboe?

Nooit eerder kampten zoveel mensen met depressieve gevoelens en angststoornissen. Ook op de werkvloer heeft dat zijn gevolgen. Om uitval te voorkomen, ziet Boudewijn D’Hauwers, preventieadviseur psychosociale aspecten, twee oplossingen: het taboe rond mentaal welzijn doorbreken en de veerkracht van werknemers helpen verhogen.

“Gelukkig is de drempel om naar hulp te zoeken al verlaagd”, steekt Boudewijn van wal. “Psychologische bijstand is niet alleen toegankelijker, er gaat ook meer aandacht uit naar mentale gezondheid. Denk maar aan de Werelddag Geestelijke Gezondheid, of de Vlaamse film Everybody Happy. Dergelijke initiatieven verlagen de drempel om mensen hun verhaal te laten doen.”

Het belang van veerkracht

Toch vallen werknemers almaar vaker uit door burn-out en stress. Een belangrijke factor om deze kwalen de baas te blijven, is veerkracht, of de mate waarin iemand kan omgaan met spanning en tegenslag.

Boudewijn: “Wie een hoge veerkracht heeft, blijft goed functioneren in moeilijke omstandigheden en past zich succesvol aan. Maar bij wie minder weerbaar is, stapelt stress zich op. Veerkracht is iets wat we in onze kindertijd ontwikkelen. Verder beïnvloeden ook het ondersteunende sociaal netwerk, fysieke welzijn en inzicht in de problematiek de mate waarin iemand makkelijker of moeizamer ‘terugveert’.”

Goed nieuws: veerkracht kan je trainen

Veerkracht is geen statisch begrip: het kan verschillen van tijd tot tijd. Bovendien is het iets wat we kunnen trainen. “Werkgevers kunnen hun medewerkers daar zeker bij helpen”, stelt Boudewijn. “Veerkracht verhogen draait om anders in het leven staan, anders te leren denken. Daar kunnen een workshop veerkracht verhogen of een bezoek aan de arbeidspsycholoog aan bijdragen bijvoorbeeld.”

“Naast de draagkracht, kunnen werkgevers natuurlijk ook de draaglast aanpakken, of op zijn minst onder de loep nemen. Hoe hoog is de werkdruk in het bedrijf? Hoe hoog wordt de lat gelegd? Zitten de agenda’s niet overvol? Of kunnen de taken misschien anders worden verdeeld?”

Kent u Fit in je Hoofd, Goed in je Vel al? Deze campagne van de Vlaamse overheid biedt 10 tips voor het trainen van veerkracht – een perfect hulpmiddel om mentale gezondheid binnen uw organisatie in de kijker te zetten.

Het taboe rond geestelijke gezondheid

Medewerkers helpen om hun weerbaarheid te verhogen, kan alleen binnen een open, positieve werksfeer. “Steeds meer bedrijven sensibiliseren en informeren leidinggevenden bijvoorbeeld via een Eerste Hulp bij Mentale Problemen-training. Daarin leren ze tijdig signalen van beginnende mentale problemen herkennen. Ook oefenen ze gesprekstechnieken om een luisterend oor te bieden en, als het nodig is, door te verwijzen naar professionele hulp.”

Ook inzetten op communicatie rond mentale gezondheid helpt het thema uit de taboesfeer te halen: campagnes, roadshows, een intern magazine, een getuigenis van een collega, een korte, maandelijkse meeting enzovoort. Alle beetjes helpen.”

Ontdek hoe een aanpak rond Eerste Hulp bij Mentale Problemen vermijdbaar verzuim in uw organisatie helpt voorkomen.

Hoe veerkrachtig is uw organisatie?

Concrete vragen over mentaal welzijn op het werk? Laat u bijstaan door onze experts. Samen stellen we een preventieplan op maat op om uw medewerkers energiek, gemotiveerd en in balans te houden. Contacteer ons via psychosociale-aspecten@mensura.be.

Lees alle blogposts over ‘mentaal fit’.