Hoe beperkt u het risico op hart- en vaatziekten op het werk?

Ruim een kwart van de sterfgevallen in ons land is te wijten aan hart- en vaatziekten. De kans is dus reëel dat bepaalde medewerkers vroeg of laat te maken krijgen met een cardiovasculaire aandoening. “Veel hart- en vaatziekten kun je voorkomen met een gezonde leefstijl en preventief onderzoek”, zegt vitaliteitsexpert Stefan Driesen. “Als werkgever kunt u daaraan meewerken.”

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

“Medewerkers met een gezonde leefstijl en de juiste motivatie beschikken over de nodige vitaliteit om uitdagingen aan te gaan en doelstellingen na te streven”, vertelt Stefan. “Een gezonde leefstijl is gezond eten, voldoende bewegen, niet roken en alcohol mijden. Daarnaast heeft ook de mentale gezondheid een grote invloed op de vitaliteit van medewerkers.”

“Een ongezonde leefstijl kan bepaalde ziekten in de hand werken die op hun beurt het risico op hart- en vaatziekten doen toenemen. Zo kunnen ongezond eten en te weinig bewegen tot obesitas leiden. Roken kan een verhoogde bloeddruk veroorzaken. Overgewicht en hoge bloeddruk zijn twee factoren die het risico op cardiovasculaire aandoeningen aanzienlijk verhogen.”

Erfelijk hoge cholesterol is een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd

Stefan Driesen Vitaliteitsexpert

 

Een risicofactor waarover nog veel onwetendheid heerst, is cholesterol. “Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een van de vaakst voorkomende erfelijke aandoeningen”, weet Stefan. “Ongeveer 1 op de 250 mensen lijdt aan FH. Maar omdat cholesterol vaak pas op latere leeftijd wordt onderzocht, riskeert die erfelijke variant lang onder de radar te blijven. FH is dan ook vaak de oorzaak van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk om de cholesterol binnen de perken te houden, in het bijzonder voor mensen met FH."

Onderneem op tijd actie in uw organisatie

Hart- en vaatziekten hebben mogelijk een stevige impact op de werking van uw organisatie. Uitval door een cardiovasculaire aandoening is vaak langdurig en in ernstige gevallen zelfs definitief. Maar hoe kunt u nu als werkgever het risico op cardiovasculaire aandoeningen bij medewerkers helpen in te dijken? “Door op tijd actie te ondernemen”, antwoordt Stefan. Hij stipt twee actiemogelijkheden aan.

1. Stimuleer een gezonde leefstijl
Stefan: “Moedig bewegen tijdens de pauzes aan, voorzie voldoende fruit en andere gezonde voeding, bied rookstopbegeleiding aan … Maak als werkgever duidelijk dat u een gezonde leefstijl belangrijk vindt en veranker dat ook in uw gezondheidsbeleid. Die stimulansen kunnen de motivatie van uw medewerkers alleen maar verbeteren.”

Met een Lifestyle Screening krijgt u een duidelijk zicht op de leefstijl van uw medewerkers. Op basis van de resultaten geven we persoonlijk leefstijladvies en maken we een globaal rapport met concrete aanbevelingen voor uw vitaliteitsbeleid.

2. Organiseer preventief medisch onderzoek
Stefan: “Het belang van preventief onderzoek wordt nog fel onderschat. Hoe sneller risicofactoren geïdentificeerd worden, hoe groter de kans om de ontwikkeling van hart- en vaatziekten te voorkomen. Als werkgever kunt u dat bewustzijn bij medewerkers aanwakkeren en zelf dat onderzoek aanbieden.”

Met een Health Check-up brengt u de lichamelijke gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s van uw medewerkers in kaart. Verder kunt u ook bij Mensura terecht voor een specifieke screening op kanker: de Pack Cancer Screening.