"Vitaliteit is het resultaat van een fysiek én mentaal gezonde leefstijl"

Vitaliteit is de brandstof die uw medewerkers iedere dag opnieuw de energie geeft om uitdagingen aan te gaan en doelstellingen na te streven. Een evenwichtige leefstijl is daarbij cruciaal. “Leefstijl is niet alleen een kwestie van fysieke gezondheid”, zegt vitaliteitsexpert Stefan Driesen. “Je mentaal goed voelen is minstens even belangrijk.”

Stress en ontspanning: twee zijdes van één medaille

Gezonde voeding en voldoende beweging zijn cruciale onderdelen van een evenwichtige leefstijl. Ook minder gezonde fysieke activiteiten zoals roken of alcohol gebruiken zijn bepalend voor iemands leefstijl. Maar naast fysieke gezondheid is ook mentale gezondheid van belang voor een evenwichtige leefstijl.

Het belang van ontspanning voor een gezonde leefstijl krijgt te weinig aandacht."

 

“Dat mentale aspect wordt vaak onderschat”, vertelt Stefan. “Er is tegenwoordig wel meer aandacht voor stress als potentieel gevaar voor een gezonde leefstijl. Maar dat is de negatieve zijde van de medaille. Het belang van ontspanning – de positieve kant van het verhaal – krijgt te weinig aandacht.”

Slaap: essentieel voor productiviteit en creativiteit

Slaap is een belangrijke vorm van ontspanning. “Maar we slapen steeds minder en de kwaliteit van onze slaap gaat bovendien achteruit”, weet Stefan. “Dat we alsmaar drukkere levens leiden, speelt daarin een grote rol. Tegenwoordig combineren beide partners een veeleisende job met een druk privéleven. Daardoor blijft er steeds minder tijd over om te slapen.”

Door een gebrek aan kwalitatieve slaap verschijnen medewerkers steeds minder fit en vitaal op het werk."

 

“Dat onze smartphone nooit stil staat, heeft ook een negatieve invloed op ons slaappatroon. We kunnen alsmaar moeilijker de grens trekken tussen dag en nacht. Daardoor verschijnen medewerkers steeds minder fit en vitaal op het werk. Met alle gevolgen van dien voor hun productiviteit en creativiteit. Op langere termijn kan een gebrek aan slaap – en een ongezonde leefstijl in het algemeen – zelfs tot verzuim en uitval leiden.”
Wist u dat een kwart van de Belgische sterfgevallen te wijten is aan cardiovasculaire aandoeningen (of hart- en vaatziekten)? Moedig in uw organisatie een gezonde leefstijl aan om het risico voor medewerkers te beperken.

Wist u dat een kwart van de Belgische sterfgevallen te wijten is aan cardiovasculaire aandoeningen (of hart- en vaatziekten)? Moedig in uw organisatie een gezonde leefstijl aan om het risico voor medewerkers te beperken.

Stimuleer een positieve bedrijfscultuur

Ook de toenemende werkdruk maakt van het spanningsveld tussen stress, ontspanning en leefstijl een werkgerelateerd thema. “We leven in een maatschappij die sterk gericht is op individuele prestaties”, legt Stefan uit. “Medewerkers gaan ook minder sociaal met elkaar om dan vroeger. Wie kampt met psychosociale problemen, heeft in een organisatie vaak slechts een beperkt netwerk om op terug te vallen.”

Wat kan een werkgever daaraan doen? “Een positieve bedrijfscultuur is cruciaal”, zegt Stefan. “Een omgeving waarin iedereen zorgzaam met elkaar omgaat, stimuleert de mentale gezondheid van uw medewerkers. In een kleine organisatie kan de werkgever daar persoonlijk een invloed op uitoefenen. Maar in een bedrijf van pakweg 200 medewerkers is dat natuurlijk een stuk moeilijker. Daar moet structureel actie ondernomen worden om een positieve bedrijfscultuur te stimuleren.”

Een positieve bedrijfscultuur is ook cruciaal voor de derde bouwsteen van vitaliteit – naast een fysiek en mentaal gezonde leefstijl: motivatie. “Een medewerker die fysiek en mentaal gezond is, maar niet gemotiveerd, beschikt niet over de nodige vitaliteit om doelstellingen na te streven”, legt Stefan uit.

“Motivatie is iets persoonlijks, maar een werkgever kan daar wel een invloed op uitoefenen. Een efficiënte techniek daarvoor is nudging: medewerkers subtiel aanzetten tot gedragsverandering zonder verplichtingen op te leggen. Een bekend voorbeeld van nudging zijn de voetafdrukken op de vloer die mensen voorbij de lift naar de trap leiden.”

Werk een doelgericht en efficiënt vitaliteitsbeleid uit

Het is duidelijk dat vitaliteit een ruim begrip is. Vitaliteit stimuleren bij uw medewerkers doet u dan ook door in te zetten op een combinatie van parameters: evenwichtige voeding, voldoende beweging, een gezonde slaaphygiëne …

Waar te beginnen binnen uw organisatie?

Onze aanpak 'scan - advies - actie' kan hier een antwoord op bieden. Een belangrijke eerste stap is het in kaart brengen van de vitaliteit binnen uw organisatie 

Maak kennis met KeepMoving, het online beweegplatform van Energy Lab

Met het online beweegplatform KeepMoving kunt u laagdrempelige beweegchallenges organiseren voor uw werknemers. Het webplatform biedt keuze uit kant-en-klare challenges of sportieve uitdagingen op maat. 

Ontdek de voordelen van KeepMoving.