Mentaal fit: 4 tips om meer te praten op het werk

Zelfdoding is een ernstig maatschappelijk probleem in België. Ons land heeft op Finland na het hoogste aantal zelfdodingen in West-Europa. Volgens verschillende psychiaters, waaronder Peter Adriaenssens, is het gebrek aan een praatcultuur in België een van de boosdoeners. In samenwerking met Logo Midden-West-Vlaanderen en CGG-suïcidepreventie West-Vlaanderen presenteren we daarom 4 ‘conversation starters’ op het werk.

1. De 5-minutenbreak

In Zweden is de koffiepauze of fika verplicht in heel wat bedrijven. Uit studies blijkt dat een gemeenschappelijke pauze nieuwe ideeën doet ontstaan, de werksfeer verbetert en de productiviteit verhoogt. Trakteer uw medewerkers daarom regelmatig op een verwenkoffie. Hoe verrassender, hoe meer reden tot praten.

2. Een gezonde mentale pauze

Geef eens een andere invulling aan de middagpauze: een yogasessie, een 10.000-stappenwandeling of zelfs relaxatieoefeningen. Een middagpauze kan zoveel kwalitatiever zijn dan snel een broodje eten aan de computer. Intussen leren uw medewerkers nog wat nieuwe collega’s kennen. Gegarandeerd gaan ze nadien met een frisse geest en meer energie aan de slag.

3. Speeddaten tussen diensten

Is er weinig interactie tussen uw verschillende diensten en medewerkers? Laat hen dan kennismaken met elkaar. Bied hen bijvoorbeeld de mogelijkheid om kort stage te lopen op elkaars afdeling. Of organiseer speeddatings met gespreksstarters, korte vragen of stellingen om het ijs te breken. Want: nieuwe mensen, nieuwe visies, nieuwe samenwerkingen.

4. Praathoeken

Richt aantrekkelijke praathoeken in die uw medewerkers uitnodigen om een babbeltje te slaan. Enkele onmisbare interieurelementen:

 • warme verlichting;
 • comfortabele zetels;
 • een flatscreen of advalvasbord met de laatste nieuwtjes in de organisatie;
 • eventueel een fruitmand voor een gezonde snack.

Opleidingen die mentale risico’s bespreekbaar maken

Aanvullend op bovenstaande suggesties biedt Mensura verschillende workshops aan om de geestelijke gezondheid van uw werknemers te bevorderen. Meer en beter met elkaar praten speelt daarbij altijd een hoofdrol.

 • Workshop Stress: sensibilisering voor leidinggevenden. Uw leidinggevenden krijgen inzicht in de bronnen van stress op het werk, leren oplossingen zoeken en krijgen een leidraad aangeboden om betere stressgerelateerde gesprekken met werknemers te voeren.
   
 • Workshop Veerkracht verhogen. Uw medewerkers leren stress beter beheersen met als resultaat: minder verzuim, meer productiviteit en een betere teamgeest. Door ervaringen te delen met collega’s en oefeningen uit te voeren, krijgen ze inzicht in de oorzaken van stress en ontdekken ze methodes om hun veerkracht te verhogen.
 • Workshop Gezonde leefstijl. De deelnemers verwerven inzicht in hun leefstijl en huidige gezondheidsrisicofactoren. Ze beschikken over kennis en vaardigheden om stappen te zetten naar een gezonde leefstijl en zo risico’s voor hun gezondheid te voorkomen.
   
 • Opleiding Eerste Hulp bij Mentale Problemen voor leidinggevenden. Mentale problemen bij werknemers worden vaak moeilijk of te laat opgemerkt. Leidinggevenden hebben niet altijd de nodige kennis en ervaring om de symptomen te herkennen of om juist te reageren. Deze opleiding leert hen technieken aan om medewerkers met mentale problemen te herkennen, het gesprek met hen aan te gaan en eventueel door te verwijzen, of hen na lange afwezigheid te re-integreren.


Ontdek hoe een aanpak rond Eerste Hulp bij Mentale Problemen vermijdbaar verzuim in uw organisatie helpt voorkomen.

Lees alle blogposts over ‘mentaal fit’.