MS-Week 2018: hoe Martine via re-integratie weer aan de slag kon

Van 30 augustus tot 9 september vindt de jaarlijkse MS-Week plaats. Daarmee vraagt de MS-Liga aandacht voor multiple sclerose, een chronische neurologische aandoening die naar schatting 10.000 Belgen treft. Werken met multiple sclerose is een uitdaging, maar mits de nodige aanpassingen, wel mogelijk.

Zo ondervond ook Martine, werkneemster bij Tower Automotive. Na haar diagnose en uitval in 2013 zorgde Mensura samen met de leverancier en producent van auto-onderdelen voor een stapsgewijze re-integratie. Veerle Van Kerckhove, HR Professional bij Tower Automotive, stond mee in voor het goede verloop.

Waarom kiest Tower Automotive ervoor om in te zetten op progressieve re-integratie?

Veerle: “Onze medewerkers hebben het fysiek soms zwaar: lassen, tillen of repetitieve bewegingen zetten het lichaam behoorlijk onder druk. Na een periode van arbeidsongeschiktheid is het daarom niet eenvoudig meteen fulltime aan de slag te gaan. Door geleidelijk het aantal werkuren en de intensiteit van de taken op te bouwen, krijgt het lichaam de tijd om zich aan te passen. Zo leggen we de focus op genezing en niet op prestaties.”

“De bedoeling is uiteraard dat er na verloop van tijd overgegaan wordt tot het opnieuw voltijds uitoefenen van de job. We mogen ook de kennis en expertise die werknemers hebben opgebouwd niet uit het oog verliezen.”

“En we willen realistisch zijn, zowel voor de werknemer zelf als voor de collega's. We kunnen niet verwachten dat elke terugkerende werknemer opnieuw 100% zijn job kan uitoefenen. Dat hangt onder meer af van de jobinhoud vóór de ongeschiktheid en de beschikbare plaatsen op het moment van terugkeer. In sommige situaties is re-integratie helaas niet mogelijk.”

Hoe verliep de re-integratie van Martine als MS-patiënte concreet?

Martine: “Zelf was ik niet op de hoogte van de mogelijkheid tot re-integratie, het was Veerle die met het voorstel kwam. Zodra ik ermee instemde, ging de bal aan het rollen. Al snel kon ik opnieuw deeltijds aan het werk. Dat heeft mij enorm geholpen: ik kon loskomen uit mijn cocon en opnieuw een doel geven aan mijn leven.”

Veerle: “Samen met de bedrijfsarts maakten we een re-integratieplan op, met een aangepaste werkplek, een geleidelijke opbouw van de werkduur en fysieke belasting en een interne coach voor Martine. Ze kreeg een verhoogde kruk, verhuisde naar een minder belastende afdeling en haar functie werd flexibel ingevuld.”

Hoe onthaalden de collega’s de aanpassingen?

Veerle: “Wanneer Martine er niet was, werd er heel wat flexibiliteit gevraagd van haar collega’s, die een deel van haar taken overnamen. Zo’n situatie is natuurlijk maar tijdelijk houdbaar. Om dat mogelijk te maken, zorgden we ervoor dat Martines collega's volledig op de hoogte waren van de situatie. Open communicatie is van cruciaal belang om ondersteuning te krijgen en de re-integratie kans op slagen te geven. Het was een beetje puzzelen om alles voor elkaar te krijgen, en dat is zeker niet zonder slag of stoot verlopen. Maar uiteindelijk zijn we er als team in geslaagd!”

Martine: “Ik voel veel respect van mijn collega’s. Ze vragen me regelmatig hoe het met me gaat en bieden hulp aan. Die vlotte samenwerking en sociale contacten zijn voor mij heel belangrijk. En het gevoel hebben opnieuw iets te betekenen voor de maatschappij is goud waard. Tegelijk vind ik het erg knap dat mijn werkgever zoveel moeite voor mij heeft gedaan. Ik ben dan ook blij dat ze dankzij mijn nominatie de titel van MS@WORK AWARDS 2017 in de wacht hebben gesleept.”

Maakt uw organisatie al werk van re-integratie?

Mensura begeleidt u praktisch en beleidsmatig bij de re-integratie van langdurig afwezige medewerkers. Wij helpen u een re-integratiebeleid uit werken, re-integratietrajecten op te starten en fade-out te voorkomen. Lees alles over onze aanpak.