Wat kost een re-integratiebeleid of het gebrek eraan?

Staat het re-integratiebeleid van uw onderneming al op punt? U bent vast wel begaan met het welzijn van uw medewerkers, maar misschien tast u in het duister rond de financiële gevolgen van re-integratie. Mensura ging voor u na welke kosten u in rekening dient te brengen. Zowel bij terugkeer als bij aanhoudende afwezigheid van een langdurig zieke werknemer.

1. Gewaarborgd loon

De eerste maand ziekte betaalt u als werkgever het normale loon uit. Na één maand valt de langdurig zieke werknemer terug op een uitkering van de mutualiteit.

2. Beoordeling door de bedrijfsarts

De arbeidsarts beoordeelt de mogelijke re-integratie van een werknemer. Daarbij hoort onder andere een onderzoek van de werkpost en overleg met de behandelende arts en de adviserend geneesheer. Ook andere experten, zoals een psycholoog of ergonoom, kunnen hun hulp verlenen aan het onderzoek. Aangezien deze onderzoeken niet inbegrepen zijn in het wettelijke preventiebudget, neemt u als werkgever de kosten van deze beoordeling voor uw rekening.

3. Verplaatsingskosten

Aan het re-integratietraject zijn ook verplaatsingskosten verbonden. Zo moet uw medewerker zich begeven naar het onderzoek of overleg met de arbeidsarts. De werkgever bepaalt hoe de werknemer deze kosten kan inbrengen.

4. Aanpassingen aan de werkvloer

Is ander of (tijdelijk) aangepast mogelijk, dan zijn soms aanpassingen aan de werkvloer of extra hulpmiddelen nodig.

5. Tijdelijke vervanging

Bij een afwezigheid van lange duur kan een tijdelijke aanwerving van een extra medewerker nodig zijn om continuïteit of productiviteit te verzekeren.

Tip

Doe een beroep op mogelijke subsidies in het kader van re-integratie. Zo is er de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), een loonkostensubsidie voor medewerkers met een arbeidshandicap of een erkende beperking. Het federaal agentschap voor beroepsrisico’s biedt naast sectorspecifieke subsidies ook een preventieprogramma aan voor lage rugpijn.

De impact van langdurig verzuim en fade-out

Een re-integratietraject brengt dan wel kosten met zich mee, maar die kunnen al snel hoger liggen als u niets doet. Bij langdurige afwezigheid lopen de verzuimkosten immers snel op. Denk aan het zonet vernoemde gewaarborgd inkomen of eventuele vervanging, maar ook aan extra werk voor de HR-afdeling, een lagere productiviteit …

Geen actie ondernemen kan bovendien leiden tot een fade-out van uw werknemer: geleidelijk verliest hij of zij de band met het werk en verhoogt de drempel om terug te keren. Uit onderzoek blijkt dat die financiële impact 2,5 keer hoger ligt dan de directe kosten van verzuim. Er spelen dan ook veel factoren mee:

 • Kostbare ervaring gaat verloren.
  Het vergt veel middelen en tijd om iemand anders op te leiden zodat hij of zij over dezelfde expertise beschikt als de uitgevallen medewerker.
   
 • De werkdruk verhoogt voor de collega’s.
  Dat kan dan weer leiden tot kwaliteitsverlies, een minder efficiënte service voor klanten of extra uitval. Te vermijden situaties, waar telkens ook een prijskaartje aan is verbonden.
   
 • Een gebrek aan re-integratiebeleid schaadt de sfeer op de werkvloer.
  Krijgen medewerkers geen professionele omkadering en opvolging bij ziekte en afwezigheid, dan zullen ze minder openstaan voor een terugkeer.
   
 • Een duidelijk beleid heeft dan weer een positieve invloed op het imago van uw bedrijf.
  Nu de ‘war for talent’ volop woedt, is het essentieel dat een onderneming positief onthaald wordt op de arbeidsmarkt. Enkel op die manier kunt u nieuwe profielen aantrekken en houden.

Maakt uw organisatie al werk van re-integratie?

Mensura begeleidt u praktisch en beleidsmatig bij de re-integratie van langdurig afwezige medewerkers. Wij helpen u een re-integratiebeleid uit werken, re-integratietrajecten op te starten en fade-out te voorkomen. Neem voor meer informatie contact met ons op via +32 2 549 71 00.