Vitaliteit op de werkvloer en daarbuiten: een zaak voor medewerkers én werkgevers

De gemiddelde Belgische medewerker is biologisch zes jaar ouder dan zijn kalenderleeftijd. Die slechte conditie heeft een onvermijdelijke weerslag: meer dan de helft van de werkende bevolking zit fysiek niet goed in zijn vel. Ook lag het langdurige verzuim nog nooit zo hoog. “Organisaties die structureel werk maken van vitaliteit en medewerkers actief stimuleren om gezonder te leven en te werken, plukken daar de vruchten van”, vertelt Dorien Simons, expert vitaliteit bij Mensura.

Een eenduidige definitie van vitaliteit bestaat niet. “Vitaliteit is de combinatie van drie elementen”, licht Dorien Simons, expert vitaliteit bij Mensura, toe. “De fysieke energie om iets te ondernemen, de motivatie om persoonlijke doelstellingen te bereiken en de veerkracht om het hoofd te bieden aan uitdagingen. Vitaliteit is dus een soort ‘brandstof’, die invloed heeft op het gedrag en prestaties. Bij een gebrek aan vitaliteit voelt iemand zich futloos en slap.”

De bronnen van vitaliteit

Drie factoren zijn essentieel bij vitaliteit. “De fysieke gezondheid, het mentale welbevinden en de motivatie bepalen het energiepeil. Al hebben ze wel een verschillend soortelijk gewicht. De fysieke gezondheid is het fundament: daar staat of valt vitaliteit mee. Voldoende beweging, een evenwichtig voedingspatroon en een regelmatig slaappatroon zijn daarbij een must.”

Het mentale welbevinden vormt de tweede bouwsteen. “Die is nauw verbonden met de fysieke component. Een gezonde geest begint effectief bij een gezond lichaam. En net zoals bij fysieke kracht, valt emotionele en mentale energie te trainen, ook op de werkvloer. Door bijvoorbeeld medewerkers te leren hoe ze problematische stress herkennen en daar op de juiste manier mee omgaan.”

De laatste maar stuwende kracht van vitaliteit is motivatie. “Persoonlijke drijfveren bepalen de richting die iemand kiest in zijn persoonlijke en professionele leven, welke doelen hij nastreeft en welke volharding hij daarbij aan de dag legt. Motivatie ontstaat vanuit een samenspel van persoonlijke en situationele kenmerken. Sommigen halen motivatie uit zichzelf, anderen worden eerder gemotiveerd door externe stimulansen.”

Werknemers verwachten ondersteuning op de werkvloer

De gemiddelde werkende Belg verkeert allerminst in topvorm: 6 op de 10 houden er een ongezonde levensstijl op na, 58% voelt zich ongezond. “De grootste vijand van vitaliteit is een gebrek aan tijd: gezond koken, voldoende bewegen, ontspannen … Die zaken vragen tijd, die medewerkers niet altijd hebben.”

Werknemers kijken dan ook naar hun werkgever om hen te ondersteunen. “Al is het niet altijd duidelijk wat medewerkers precies verwachten. Willen ze tips over evenwichtige voeding, begeleiding om beter met stress om te springen of mogelijkheden om (meer) te bewegen op het werk? Een efficiënte vitaliteitsaanpak houdt niet alleen rekening met die verwachtingen, maar ook met de interesses van werknemers. Die verzamelt u met een online vragenlijst op maat van uw organisatie, zoals de Vitality Scan.”

Waarom inzetten op vitaliteit?

Als werkgever werk maken van vitaliteit loont, en wel om vier redenen.

  1. Vitale medewerkers bruisen van energie. Ze zijn in staat om negatieve gebeurtenissen om te buigen naar positieve ervaringen. Dankzij hun motivatie stellen ze duidelijke doelen en zijn ze vastberaden om die te halen. Die mindset heeft een positieve invloed op hun directe omgeving en dus ook collega’s.
     
  2. Inzetten op vitaliteit doet het ziekteverzuim tot 66% dalen, blijkt uit onderzoek van de UGent. Studies tonen ook aan dat elke euro die in gezondheid wordt geïnvesteerd gemiddeld 2,38 euro oplevert.
     
  3. Medewerkers waarderen organisaties die inzetten op het stimuleren van gezondheid. In de zoektocht naar talent zetten organisaties dan ook steeds meer in op andere troeven dan enkel het loon. Vooral jongere medewerkers kijken verder dan het financiële plaatje. Vitaliteit kan een element zijn om werknemers (langer) aan uw organisatie te binden.
     
  4. Vitaliteit is weinig of niet gelinkt aan leeftijd. Met stimulerende initiatieven bereikt u elke werknemer. Zowel diegene die net aan de slag is als een werknemer met meer jaren ervaring op de teller.

Door als werkgever initiatieven op touw te zetten die de motivatie en fysieke en mentale gezondheid ondersteunen, verhoogt u de vitaliteit van werknemers. “Tegelijk stimuleert die aanpak het groepsgevoel. Door vitaliteit blijvend onder de aandacht te brengen, verhoogt u bovendien de kans dat medewerkers volharden en dat gezonde inspanningen een gewoonte worden.”