Actief in de bouw? Bescherm uw medewerkers tegen het coronavirus met deze extra maatregelen

Op veel bouwplaatsen wordt er ook in tijden van corona doorgewerkt. Maar wat met de gezondheid van uw medewerkers? Met de nodige maatregelen en de juiste richtlijnen beperkt u als bouwpromotor, aannemer of werfleider de risico’s.

Eerst en vooral dit: de algemene voorzorgsmaatregelen tegen besmetting met het coronavirus gelden uiteraard ook de bouwsector. Lees meer over de algemene maatregelen op onze FAQ-pagina.

Maar op een bouwwerf is het niet altijd makkelijk om voorzorgsmaatregelen zoals afstand houden (social distancing) strikt na te leven. Toch kunt u er met een aantal aangepaste maatregelen en richtlijnen voor zorgen dat uw medewerkers zich optimaal beschermen tegen het coronavirus.

Veilige afstand tussen medewerkers

Wie in een open ruimte werkt, kan in principe op de aanbevolen 1,5 meter afstand van collega’s blijven. Mondmaskers dragen is niet nodig als dat in normale omstandigheden niet hoeft. Zie erop toe dat uw medewerkers de afstandsregel handhaven, ook bij transport van en naar de werf. Voorzie desnoods extra voertuigen.

Voor gesloten ruimtes kunt u als werkgever extra maatregelen nemen, dus bovenop de opgelegde afstandsregel:

  • Voorzie mondmaskers voor medewerkers.
  • Zorg voor voldoende verluchting. Deze regel geldt uiteraard altijd, maar is nu belangrijker dan ooit.

Kan die veilige afstand van 1,5 m niet gegarandeerd worden? Dan mag de activiteit niet uitgevoerd worden zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Uitzonderingen zijn dringende werkzaamheden of tussenkomsten, op voorwaarde dat de nodige preventiemaatregelen om besmetting te voorkomen worden voorzien.

Grondige hygiëne op de bouwplaats

Regelmatig handen wassen met zeep is de basisregel. Maar in de bouw is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Dit zijn alvast enkele basisvereisten voor de nodige hygiëne op elke werf:

  • Medewerkers moeten hun handen altijd wassen na een toiletbezoek, vóór het eten en roken en vóór ze naar huis gaan.
  • Zorg voor een watercontainer met voldoende vers water als medewerkers op het bouwterrein geen toegang hebben tot leidingwater. Voorzie ook genoeg zeep in dispensers en rollen papier om de handen mee af te drogen.
  • Werkhandschoenen hebben op dit moment een dubbele functie: ze beschermen de handen van uw medewerkers tegen mechanische en chemische schade én ze helpen de verspreiding van het coronavirus tegengaan.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, oorkap, stofmasker …) zijn meer dan ooit persoonlijke spullen. Medewerkers reinigen beschermingsmiddelen na gebruik met een alcoholdoekje en leggen ze daarna veilig weg in een persoonlijke opbergruimte. Ook helmen voor bezoekers worden het best na elk gebruik gereinigd.

Propere toiletten

Traditionele toiletten met waterspoeling zijn het meest hygiënisch, maar zijn niet op elke bouwplaats aanwezig. Verplaatsbare chemische toiletten zijn een aanvaardbaar alternatief. Zorg er in elk geval voor dat de wc’s minstens één keer per dag gereinigd worden en dat medewerkers hun handen na elk toiletbezoek op de juiste manier kunnen wassen. Deze poster legt uit hoe dat kan.

Samen eten en vergaderen zonder zorgen

In tijden van social distancing is de schafttijd een moment waar veel medewerkers naar uitkijken. Al moeten ze ook dan op hun hoede zijn. Omdat collega’s tijdens het eten dicht bij elkaar in de buurt komen, is het belangrijk om ook voor die momenten enkele maatregelen te treffen:

  • Zorg voor voldoende verluchte eetruimtes. Die zijn idealiter zo groot mogelijk, zodat collega’s een veilige afstand kunnen bewaren.
  • Is de infrastructuur op uw bouwterrein beperkt? Stel dan een schema op om medewerkers op verschillende momenten in kleine groepen te laten eten.
  • Laat dagelijks alle vloeren, tafels en andere oppervlakten in de eetruimte grondig reinigen met water en zeep.

Dezelfde maatregelen gelden voor vergaderingen: zorg voor goed verluchte ruimtes, reinig ze grondig en bewaar altijd minstens 1,5 meter afstand.

Mensura ondersteunt uw organisatie in tijden van corona

Op www.coronaophetwerk.be verzamelen we alle veelgestelde vragen en gratis hulpmiddelen.