Een AED: onmisbaar in uw bedrijf of niet?

Dat de automatische externe defibrillator aan een opmars bezig is, bewijst het onderzoek van Mensura-bedrijfsarts Mouloud Kalaai. Maar wat doet een AED precies? Is het draagbare toestel een veilig hulpmiddel dat levens kan redden op de werkvloer? En aan welke wettelijke verplichtingen moeten bedrijven met een AED voldoen? Dat ontdekt u hier.

Opnieuw in een ritmisch patroon

Elke dag krijgen dertig mensen in België een hartstilstand. Hoe groter uw bedrijf, hoe groter dus de kans dat dit een van uw medewerkers overkomt. Het risico is groter:

  • voor medewerkers die zware fysieke arbeid verrichten;
  • in bedrijven waar elektrocutiegevaar bestaat;
  • of waar extreme temperaturen op te meten zijn.

Bij één op twee hartstilstanden is eigenlijk sprake van ventrikelfibrillatie. De hartkamers trillen daarbij in een chaotisch patroon, waardoor het hart geen bloed meer rondpompt. Daarop valt de zuurstofcirculatie stil. Al vanaf drie minuten kan onherstelbare hersenschade optreden. Elke minuut dat het hart niet pompt, veroorzaakt bovendien zo’n 10% hartweefselverlies.

Gemiddeld gezien duurt het zeven minuten voor een ziekenwagen ter plaatse is. Kordaat en met kennis van zaken optreden is dus letterlijk van levensbelang.

Gegarandeerd veilig

Ventrikelfibrillatie is precies wat een AED kan verhelpen. Het draagbare toestel analyseert het hartritme en bepaalt automatisch of een stroomstoot nodig is. Met gesproken instructies gidst het toestel de hulpverlener, tot medische hulp ter plaatse komt.

Een specifieke opleiding bereidt de EHBO-hulpverleners in uw bedrijf perfect voor op zulke situaties. Ze leren onder meer om meteen te reanimeren, te zorgen dat de AED ter plaatse raakt en het toestel juist te gebruiken. Belangrijk, want op tijd defibrilleren kan de overlevingskansen verdrievoudigen. Tien minuten op zoek gaan naar een AED zonder reanimatie te starten, staat gelijk met een doodvonnis voor het slachtoffer.

Wettelijke verplichtingen

De plaats waar u een AED voorziet, dient u duidelijk aan te geven.
Met dit wettelijk verplichte symbool geeft u de locatie van een AED aan:

 

aed

 

Houd ook rekening met volgende wettelijke verplichtingen:

Enkel te gebruiken indien de persoon niet bij bewustzijn is en geen normale ademhaling vertoont. Verwittig altijd het hulpcentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening via het nummer 100 of 112 in geval van gebruik van de AED.

  • Als eigenaar moet u het toestel na elk gebruik én maandelijks controleren. Werken de alarmboodschappen nog? Zijn de batterijen opgeladen? Is er een intact elektrodenpaar aanwezig? Houd alle controles bij in een register.
  • Registreer elk gebruik van uw AED en geef die gegevens jaarlijks door aan het directoraat-generaal Basisgezondheid en Crisisbeheer, en, op vraag, aan de behandelende arts.

Het volledige overzicht aan wettelijke vereisten vindt u hier.

Dankzij onze basisopleiding ‘reanimatie en gebruik AED’ handelen u en uw medewerkers snel en effectief in het geval van een hartstilstand. Voor meer advies over reanimatie en een AED binnen uw bedrijf, neem gerust contact met ons op via health@mensura.be.