Hoe organiseert u EHBO in uw bedrijf?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de organisatie van eerste hulp. Gebeurt op de werkvloer een arbeidsongeval of wordt een medewerker onwel, dan moeten voldoende mensen snel hulp kunnen bieden. Hoe bereidt u uw organisatie daarop voor?

1. Bepaal welke maatregelen nodig zijn voor uw bedrijf

Welke maatregelen en EHBO-kennis uw bedrijf vereist, hangt af van de aard van uw activiteiten. Een risicoanalyse maakt duidelijk welke hulp u moet kunnen verzekeren voor medewerkers, (onder)aannemers en anderen. Minimaal voorziet u in:

Wat met eerste hulp in coronatijden?
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt u een aantal extra maatregelen bij de eerstehulpverlening.

Voor en tijdens de eerstehulpverlening
- Voorzie in wegwerphandschoenen en -mondmaskers en een gesloten afvalcontainer of vuilnisemmer om het gebruikte materiaal meteen weg te gooien.
- De verzorging gebeurt zoveel mogelijk in het verzorgingslokaal (en dus niet op de plaats van het ongeval).
- Slachtoffer en hulpverlener passen de procedure voor handhygiëne strikt toe.
- De hulpverlener houdt de verzorging zo kort mogelijk en beperkt de mondelinge communicatie om de verspreiding van speekseldruppels te verkleinen.
- Kan het slachtoffer zelf zijn verwondingen verzorgen, dan geeft de hulpverlener instructies vanop afstand.
- Bij een mogelijke hartstilstand kijkt de hulpverlener of het slachtoffer nog ademt (niet luisteren of voelen). De hulpverlener gebruikt alleen borstcompressies en – indien aanwezig – een AED-toestel (geen mond-op-mondbeademing) bij de reanimatie.

Na de eerstehulpverlening
- Ontsmet alle gebruikte oppervlakken en voorwerpen zorgvuldig en verlucht het lokaal.
- Registreer de verzorging pas nadat het slachtoffer het lokaal heeft verlaten. Noteer ook de naam van de hulpverlener en eventuele andere dichte omstaanders in het register.

Bekijk een overzicht van de extra maatregelen in coronatijden in deze handige infografiek.

2. Stel een urgentieplan op

De procedures en middelen bundelt u in een intern urgentieplan, samen met de interne of externe dienst voor preventie op het werk. De arbeidsarts staat u daarin bij en helpt bij de evaluatie van het urgentieplan.

3. Organiseer de aanwezigheid van een hulpverlener of aangeduide medewerker

Een medewerker die een opleiding eerste hulp volgde, kan bijvoorbeeld inschatten of een wonde intern verzorgd kan worden. Zo vermijdt u dat medewerkers nodeloos tijd in een wachtkamer spenderen.

  • Is uw organisatie actief in de industrie? Dan bent u wettelijk verplicht om vanaf 20 medewerkers een opgeleide hulpverlener te voorzien. Voor niet-industriële organisaties volstaat een hulpverlener vanaf 50 medewerkers.
  • In bedrijven met minder dan 20 medewerkers moet altijd een aangeduide medewerker met kennis van eerste hulp aanwezig zijn.

4. Zorg voor opgeleide hulpverleners op de werkvloer

Een EHBO-hulpverlener moet één basisopleiding volgen, en elk jaar daarna een bijscholingscursus. Dat kan tweejaarlijks, als u aantoont dat hij of zij voldoende kennis en vaardigheden heeft. Voor een aangewezen medewerker volstaat een initiatiecursus van vier uur.

Tijdens deze opleidingen leren hulpverleners verwondingen inschatten en de eerste zorgen toedienen. De risicoanalyse wijst uit welke vaardigheden ze specifiek voor uw organisatie in de vingers horen te hebben.

Wat met opleidingen eerste hulp in coronatijden?

Voor opleidingen eerste hulp gelden tijdens de coronapandemie enkele aanbevelingen:
- Medewerkers kunnen het theoretische luik van de basisopleiding en de bijscholing kunnen via een videoconferentie of e-learning volgen.
- Een extra module over de risico’s van COVID-19 en de bijkomende maatregelen is aangewezen.
- Stel praktijklessen zoveel mogelijk uit tot na de pandemie of beperk ze tot het strikt noodzakelijke, zowel voor de basisopleiding als de bijscholing.
- Behaalde een medewerker een getuigschrift tijdens de pandemie, dan moet die persoon tijdens de volgende bijscholing alle praktijkoefeningen herhalen.

Bekijk alle opleidingen eerste hulp.

Alle nuttige eerstehulptips op zak? Download de gratis app 'Eerste hulp - Rode Kruis' 

Zowel bij banale verwondingen, zoals een bloedneus of een schaafwonde, als bij ernstige ongevallen is het belangrijk om snel en correct te reageren. De app vervangt de eerstehulplessen niet, maar stelt iedereen in staat om zelf de basis van eerste hulp te leren of om in geval van nood op te zoeken wat er moet gebeuren. Naast eerstehulpkennis biedt de app ook een handig overzicht van waar je het dichtsbijzijnde AED-toestel vindt.

Android
- iPhone

5. Hou een EHBO-register bij

Het wettelijk verplichte EHBO-register biedt een prima overzicht van incidenten en hun opvolging. Ideaal dus als input voor preventieprogramma’s. De gegevens komen ook goed van pas voor verzekeringskwesties als een - op het eerste zicht onschuldige - wonde toch ernstiger blijkt en aangegeven moet worden. Bovendien verzamelt u zo tegelijk EHBO-input voor uw jaarverslag.

Wat noteert u in het register?

  • de identiteit van de hulpverlener, patiënt en eventuele getuigen;
  • tijdstip, plaats en omstandigheden van het ongeval of onwel worden, met een beschrijving;
  • de aard en het tijdstip van de interventie;
  • de oorzaak en de aard van de verwonding, de verzorging en eventueel het vervolg.

In tijden van corona is een duidelijke registratie extra belangrijk voor de contacttracing na een eventuele besmetting. Vermeld niet alleen de getuigen van het ongeval, maar ook iedereen die assisteerde bij de verzorging. Noteer ook de duurtijd van de verzorging, zodat het risico van het contact correct ingeschat kan worden.

Printklare EHBO-poster

Noodnummers, basisreanimatie en levensreddende tips.

Download

De wetgeving rond eerstehulpverlening vindt u in Boek I van de Codex Welzijn op het Werk.