Tips voor stressmanagement op de werkplek

De meeste werknemers ervaren wel eens stress op het werk. Dat is niet noodzakelijk negatief. Sterker nog: zolang stressmomenten voldoende worden afgewisseld met momenten van rust, is er helemaal niets mis mee. Hoe help je werknemers om gezond om te gaan met stress? Preventieadviseurs psychosociale aspecten Daisy Buttiens en Kirsten O verklappen er alles over in hun boek ‘Riet breekt niet’. Ze geven een woordje uitleg.

Waarom is een goed stressmanagement op de werkplek belangrijk?

Kirsten: “Stel je even deze situatie voor: in een drukke straat loopt één persoon plots angstig weg. Zonder te kijken of er daadwerkelijk gevaar is, zullen verschillende mensen meteen in dezelfde richting beginnen lopen. Mensen laten zich onbewust vaak leiden door emoties en gevoelens van anderen.” 

Daisy: “Dat geldt ook op de werkvloer. Ervaren enkele werknemers stress? Dan nemen ze hun collega’s gemakkelijk mee in dat proces. Grijp je niet tijdig in, dan krijg je een team van werknemers dat buiten ‘hun raampje van stress’ gaat. Werknemers komen in een overlevingsmodus terecht, wat nefast is voor het welzijn en de productiviteit op de werkvloer.” 

 

Mensen laten zich onbewust vaak leiden door emoties en gevoelens van anderen." Kirsten O Preventie-adviseur psychosociale aspecten

Hoe hou je werknemers binnen ‘hun raampje van stress’?

Daisy: “Heerst een negatieve sfeer in de organisatie, dan is het allereerst belangrijk om frustraties en angsten bespreekbaar te maken. Een gesprek met de vertrouwenspersoon of leidinggevende kan in dat geval al heel wat druk van de ketel halen. Maar ook een psychosociale risicoanalyse vormt vaak een eerste stap om werknemers tijdelijk weer in ‘hun raampje’ te krijgen. Ze kunnen dan immers ongefilterd hun negatieve gevoelens uiten.”

Kirsten: “Om ervoor te zorgen dat medewerkers ook op lange termijn binnen ‘hun raampje’ blijven, stel je op basis van de analyse een gericht actieplan op. De werkpunten en noden zullen voor elk team anders zijn. Maar er zijn wel enkele basisingrediënten die op elke werkvloer het welzijn en de verbondenheid in een team bevorderen. Daar hoort psychosociale veiligheid zeker bij. 

Creëer daarom een veilige omgeving waarin werknemers hun moeilijkheden kunnen aankaarten. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens teamvergaderingen te vragen hoe het met iedereen gaat en oprecht te luisteren naar elkaar. Verder kunnen koffiepauzes, teambuildings en lunches de groepsdynamiek en onderlinge verbondenheid stimuleren. Zo verhoog je de veerkracht van werknemers en vergroot je hun ‘raampje van stress’. Teams kunnen daardoor beter omgaan met deadlines, uitdagende opdrachten en zelfs tegenslagen.” 

 

Welke rol spelen leidinggevenden in een goed stressmanagement?

Kirsten: “Leidinggevenden spelen een sleutelrol in de stressbeheersing binnen een team. Weten zij hoe om te gaan met het menselijke stresssysteem, dan kunnen ze medewerkers ook efficiënt binnen ‘hun raampje’ laten werken. Maar vergeet niet dat leidinggevenden al heel wat op hun bord hebben. Ook zij hebben ondersteuning nodig, want lang niet elke leidinggevende is beslagen om hier op de juiste manier mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan stresscoachings. Door die aan leidinggevenden aan te bieden, help je meteen een heel team vooruit.”

Daisy: “Daarnaast is het belangrijk om niet te vergeten dat de leidinggevende ook zelf deel uitmaakt van een team. Kampen werknemers met diepgewortelde moeilijkheden die niet opgelost geraken? Of gaat de leidinggevende toch eens zelf ‘buiten zijn of haar raampje’? Dan kan het helpen om raad te vragen aan een andere leidinggevende of preventieadviseur. Zij kijken vanuit een neutraal perspectief mee naar het probleem en vinden daardoor misschien gemakkelijker de juiste oplossing. Laat leidinggevenden er dus ook niet alleen voorstaan.”

Heerst een negatieve sfeer in de organisatie, dan is het allereerst belangrijk om frustraties en angsten bespreekbaar te maken." Daisy Buttiens Preventieadviseur psychosociale aspecten

Benieuwd naar het boek?

‘Riet breekt niet’ ligt in de (digitale) rekken. Bestel hier je eigen kopie.  
 
Vanaf 2024 behandelen we het boek ook uitgebreid in de basisopleiding vertrouwenspersoon. Deelnemers ontvangen dan elk een exemplaar en vergaren zo nog meer inzichten in hoe ze positief omgaan met stress in hun persoonlijke leven, carrière én organisatie. 
 
Bekijk de opleiding Vertrouwenspersoon >>