Starten als werkgever: bedrijfsbezoek door Mensura


Als werkgever bent u verplicht om bedrijfsbezoeken te laten uitvoeren door een preventie-expert van Mensura. Tijdens zo’n bezoek gaan we na of uw organisatie voldoet aan de welzijnswet en of alle wettelijke documenten aanwezig zijn. Indien nodig helpen wij u een veiligheidsbeleid uitwerken en ontbrekende documenten in orde brengen.

Wat wordt gecheckt?

We onderzoeken onder meer de naleving van de wettelijke voorschriften rond:

  • arbeidsveiligheid (bv. persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen);
  • ergonomie (bv. lasten tillen);
  • psychosociale belasting (bv. stressbeleid);
  • arbeidshygiëne (bv. geluidsbelasting);
  • organisatorische maatregelen (bv. werken met derden, werken met uitzendkrachten, procedure arbeidsongevallen);
  • hygiëne (bv. toiletten, eetruimtes …).

Hoe gaan we te werk?

Naar aanleiding van het bedrijfsbezoek zal de preventie-expert een verslag opstellen. De aanpak ervan verloopt in drie stappen:

  1. Identificatie van het risico: welke risico’s bestaan er?
  2. Evaluatie van het risico: hoe ernstig zijn de vastgestelde risico’s?
  3. Beheersingsmaatregelen: hoe kunt u de grootste risico’s tot een aanvaardbaar niveau terugdringen?

Praktisch

De frequentie van de bedrijfsbezoeken hangt af van uw nace-code en de tariefgroep van uw organisatie. Ons secretariaat brengt u op de hoogte van de datum van dit bezoek. Past dit tijdstip u niet? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon.

Meer weten? Raadpleeg deze blog rond bedrijfsbezoeken.