Starten als werkgever: welkom bij Mensura


Mensura is een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB). Dat betekent dat wij u inspireren en ondersteunen om uw medewerkers – de motor van uw onderneming – beter, langer én gezonder inzetbaar te houden.

Als specialist in preventie, veiligheid en gezondheid bieden wij u advies, oplossingen en diensten op maat aan, zodat uw organisatie vlot blijft draaien. Daarbij engageren we ons telkens om verder te gaan dan het louter afvinken van een lijst wettelijke taken en verplichtingen. In overleg met u bepalen we specifieke, meetbare doelstellingen waar we vervolgens in nauwe samenwerking naar toewerken.

Waarom en wanneer moet u zich aansluiten?

Zodra u één medewerker in dienst hebt – ook al werkt die niet fulltime – bent u wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Als werkgever draagt u immers de verantwoordelijkheid om te waken over het welzijn van uw personeel.

Hoeveel bedragen de kosten?

Deze pagina geeft u een overzicht van de minimale bijdrage per werknemer. Het precieze bedrag hangt af van de hoofdactiviteit en het aantal medewerkers van uw organsatie.

Wat krijgt u in de plaats?

In ruil voor uw forfaitaire bijdrage biedt Mensura u een uitgebreid basispakket diensten aan:

 • een vaste preventie-expert die al uw vragen beantwoordt;
 • medewerking aan de risicoanalyse en de opmaak van een beleidsplan;
 • gerichte voorstellen en suggesties rond preventiemaatregelen;
 • gezondheidstoezicht voor medewerkers die hiervoor in aanmerking komen;
 • mogelijkheid tot organiseren van inzage in het gezondheidsdossier voor uw werknemers;
 • ondersteuning bij de analyse van beeldschermwerk (sectorafhankelijk);
 • ondersteuning bij de opleiding voedselhygiëne en de analyse van de risico’s inzake contact met voedingswaren (sectorafhankelijk);
 • bijstand na een ernstig arbeidsongeval;
 • uitvoeren van opdrachten in het kader van psychosociale aspecten
 • onderzoek van de werkomgeving (indien nodig);
 • een gemotiveerd beleidsadvies voor een periode van vijf jaar;
 • een up-to-date online inventaris van uitgevoerde prestaties.

Wat bieden wij extra?

De arbeidsmarkt verandert voortdurend door de digitalisering, flexibilisering van arbeid en toenemende nood aan veiligheid. Daarom kan u ook beroep doen op Mensura voor unieke tools en diensten zoals:

 • de e-Coach, een online tool waarmee beeldschermwerkers hun werkpost en -houding meteen kunnen verbeteren;
 • de SONAR-methode, die u via doelgerichte acties stress en burn-outs helpt voorkomen;
 • Return-to-work , ons re-integratieprogramma voor langdurig zieken met begeleiding van a tot z;
 • meer dan 100 praktische opleidingen in het thema van preventie en bescherming op het werk.

 

 

          STAP 1Stap 2 ››