Starten als werkgever: uw preventiebeleid opstellen


Na een bedrijfsbezoek door een van onze medewerkers, ontvangt u een adviesverslag en enkele nuttige documenten om het welzijn binnen uw bedrijf te optimaliseren. Deze documenten bundelt u het best in een map (fysiek of digitaal). Zo kan een inspectie (door de arbeidsinspectie) of nieuw bedrijfsbezoek vlot verlopen.

Samen met de adviezen uit het bedrijfsbezoekverslag kunnen onderstaande templates, tools en info u helpen bij de opstart van uw veiligheidsbeleid:

Identificatiedocument

U bent verplicht om een identificatiedocument aan onze dienst te bezorgen. Al gedaan? U vindt uw ingevulde document terug via MyMensura. Nog op uw to-dolijstje? Download hier een blanco exemplaar.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse gebeurt op 5 niveau’s: bedrijf, afdeling, werkpost, taak en individu. Pas wanneer uw risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd zijn, kunt u uw preventiemaatregelen bepalen. Mensura kan u hierbij helpen via een welzijnsaudit, maar u kunt ook zelf aan de slag met de Déparis-methode.

Globaal preventieplan (GPP) en jaaractieplan (JAP)

Op basis van uw risicoanalyse moet u een globaal preventieplan (GPP) opstellen. Dit document wordt opgesteld voor een termijn van vijf jaar en bevat een overzicht van al uw preventieactiviteiten. Uw jaaractieplan (JAP), het plan voor de concrete uitwerking van uw preventiemaatregelen, geldt voor het komende werkjaar en is gebaseerd op uw GPP. Elke vijf jaar stelt Mensura bovendien een beleidsadvies op als basis voor uw GPP. U kunt alvast aan de slag met deze templates:

Voorbeelddocument GPP & JAP

Jaarverslag

Elke onderneming is verplicht om een jaarverslag van zijn preventie en bescherming op het werk op te stellen. Hou het jaarverslag vanaf 1 april ter beschikking voor een eventueel inspectiebezoek. Hier leest u meer.

Opleiding preventieadviseur

Als onderneming met minder dan 20 werknemers mag u als werkgever de taak van interne preventieadviseur opnemen. Om te starten met de juiste kennis, kunt u bij Mensura een basisopleiding preventieadviseur volgen. Schrijf u hier in.

Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen moeten steeds aangegeven worden. Op de website van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Telt uw organisatie minder dan 20 medewerkers? Dan hoeft u niet over een gebrevetteerde EHBO-hulpverlener te beschikken. Uw verantwoordelijke voor eerste hulp en brandpreventie moet wél in staat zijn om noodsituaties juist aan te pakken. Schrijf u hier in voor de opleiding 'Combi hulpverlening (EHBO) en brandveiligheid'.

Gezondheidstoezicht

Om medewerkers gezond aan het werk te houden of opnieuw aan het werk te krijgen, voorziet de wetgever verschillende medische onderzoeken. U kunt een beroep doen op een bedrijfsarts van Mensura bij nieuwe aanwervingen, bij werkhervattingen na langdurige afwezigheid of bij arbeidsgerelateerde klachten.

We starten met het medisch onderzoek van uw medewerkers in het derde jaar na uw aansluiting. In de voorgaande periode is het voldoende om over een voorstel tot initiële risico-inventarisatie te beschikken.

Een periodieke controle van de gezondheid is nodig voor medewerkers met:

  • veiligheidsfuncties: iedereen die middelen of installaties gebruikt die de veiligheid en gezondheid van andere medewerkers in gevaar kunnen brengen;
  • een functie met verhoogde waakzaamheid: iedereen die permanent toezicht houdt op een installatie met mogelijk risico voor andere medewerkers of ondernemingen;
  • activiteiten diewelbepaalde risico’s inhouden, bv. ergonomische belasting of blootstelling aan chemische, biologische en fysische agentia.

Een gezondheidsbeoordeling is ook nodig bij:

  • aanwerving of verandering van arbeidspost voor veiligheidsfuncties;
  • werkhervattingen na vier weken afwezigheid;
  • een verzoek van de medewerker bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het werk;
  • een verzoek van een definitief arbeidsongeschikte medewerker met het oog op zijn re-integratie.

Ook voor bepaalde categorieën van medewerkers zijn speciale maatregelen van toepassing, zoals moederschapsbescherming en nacht- en ploegenarbeid.

Vragen of advies gewenst? Onze experten helpen u graag verder.

 

 

‹‹ Stap 3STAP 4