5 vuistregels voor een succesvolle samenwerking met jobstudenten

Om de krappere bezetting tijdens de zomermaanden te overbruggen, kunt u een beroep doen op jobstudenten. Met deze vijf vuistregels maakt u van hun vakantiejob een boeiende en veilige ervaring.

1. Spoor specifieke risico’s voor jobstudenten op

Uw vaste medewerkers kennen hun job als hun broekzak, maar dat is bij jobstudenten niet het geval. Het gebrek aan ervaring maakt hen extra kwetsbaar: ze kennen de risico’s onvoldoende en ze kunnen die bovendien vaak niet goed inschatten. Daarom is een jaarlijkse risicoanalyse van de werkpost verplicht. De risicoanalyse die u voor uw vaste medewerkers maakt, is een goed vertrekpunt.

2. Zorg voor informatie en opleiding bij de start

Zorg ervoor dat u ruim aandacht besteedt aan het onthaal van uw jobstudenten. Geef voldoende informatie en een aangepaste opleiding over de risico’s, veiligheidsvoorschriften en procedures bij noodgevallen en gevaar. Een onthaalbrochure of checklist waarbij alles formeel op papier staat kan heel nuttig zijn.

Bij een goed onthaal hoort ook een peter of meter. Bij hem of haar kan de jobstudent terecht kan met allerlei vragen. Een ingelichte jobstudent telt voor twee!

3. Bevraag experten over mogelijke preventiemaatregelen

Preventiemaatregelen kunnen ongevallen voorkomen. Win advies in bij het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en/of de preventieadviseur. Zij hebben de nodige expertise en kunnen u vast en zeker helpen, ook bij de afweging of er gezondheidsbeoordeling nodig is. Zorg daarnaast voor de nodige beschermende werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.

4. Geef jobstudenten geen taken die te moeilijk zijn

Vertrouw jobstudenten alleen taken toe die ze fysiek en mentaal aankunnen.

Vermijd contact met:

 • schadelijke stoffen (zoals bepaalde ziektekiemen, of kankerverwekkende chemische stoffen);
 • ioniserende straling;
 • extreme temperaturen, trillingen of lawaai;
 • gevaarlijke machines.

Uitzonderingen zijn meerderjarige jobstudenten die door hun studierichting voldoende voorkennis hebben. Denk aan een opleiding lassen of een student verpleegkunde die vertrouwd is met de gevaren van ziektekiemen in de gezondheidszorg.

5. Respecteer de wetgeving over het bedienen van transportwerktuigen door jobstudenten

Voor het bedienen van transportwerktuigen door jobstudenten gelden er strikte regels. Logisch: een ongeval met een transportmiddel kan ernstige materiële en lichamelijke schade veroorzaken.

Is het transportmiddel een gemotoriseerd transportvoertuig, dan is het voor jobstudenten altijd verboden om dat te besturen. Wel gelden er uitzonderingen voor bepaalde types gemotoriseerde voertuigen, bijvoorbeeld transpallets. Ook voor niet-gemotoriseerde voertuigen, gelden er enkele voorwaarden. Dit handige overzicht helpt u op weg.

Vergeet de werkpostfiche niet!

Elke jobstudent moet van u of van het uitzendkantoor een werkpostfiche ontvangen. Daarop staan:

 • de tewerkstellingsplaats;
 • de mogelijke risico’s;
 • instructies;
 • info over het gezondheidstoezicht;
 • info over persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • verboden werkzaamheden;
 • preventiemaatregelen om ongevallen te voorkomen.

Download hier een template werkpostfiche die u kunt gebruiken voor uitzendarbeid en jobstudenten.

Goed om te weten: wat bij een arbeidsongeval of ziekte?

Dezelfde regels gelden voor jobstudenten als voor andere medewerkers.
Een zieke jobstudent:
brengt u onmiddellijk op de hoogte;
bezorgt u binnen de twee dagen een ziektebriefje.

Een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar het werk? Uw jobstudent:
brengt u op de hoogte;
verwittigt zijn of haar mutualiteit;
en uw verzekering komt tussenbeide voor de kosten.

Vragen over arbeidsveiligheid?

Mensura voorziet risicoanalyses en professionele begeleiding op maat. Hebt u specifieke vragen? We helpen u graag verder. Neem contact met ons op via +32 2 549 71 00.