Re-integratie na kanker: hoe begeleidt u uw medewerker?

Weer aan het werk gaan na een ziekte als kanker is niet evident. Toch is het voor veel ex-patiënten cruciaal. Zo kunnen ze opnieuw zinvol bijdragen aan de maatschappij. Bovendien dreigen langdurig afwezigen ten prooi te vallen aan fade-out. Maar hoe ondersteunt u medewerkers die na of zelfs tijdens hun behandeling weer aan de slag willen?

Dankzij de snelle wetenschappelijke vooruitgang overwint vandaag ongeveer 60 % van alle patiënten met een kankerdiagnose de ziekte. Betere diagnostiek en nieuwe therapieën zullen dat percentage de komende jaren nog doen stijgen.

Bovendien gaat 60 tot 80 % van de ex-kankerpatiënten vroeg of laat weer aan het werk. Een nieuwe studie toont aan dat 2 op de 3 vrouwen die borstkanker overwint dat zelfs binnen de twee jaar na de diagnosestelling doet.

Toch zijn werkgevers of personeelsdiensten niet altijd op de hoogte van de maatregelen die werkhervatting kunnen bevorderen. Deze adviezen voor professionele begeleiding bij re-integratie zetten u op het goede spoor.
 

Vanuit het ziekbed

Ex-kankerpatiënten zitten vaak met veel vragen. Kan ik nog wel werken? Wil ik opnieuw dezelfde job uitoefenen? Wat zijn mijn mogelijkheden? Het project PRINK ('Professionele Re-Integratie Na Kanker') van het Iridium Kankernetwerk vergemakkelijkt dat proces door patiënten al in het ziekbed te informeren en te motiveren om stil te staan bij hun re-integratie.

Bekijk hier de video over PRINK.

Omdat patiënten vaak voor informatie worden doorgestuurd naar hun werkgever, ontwikkelde PRINK ook een leidraad specifiek voor leidinggevenden om medische en psychosociale problemen te beschrijven en aan te pakken.

Aanpassingen op de werkvloer

Afhankelijk van het type kanker, de behandeling en de fase waarin de patiënt zich bevindt, zijn verschillende aanpassingen op de werkvloer aangewezen.

Meer zelfs: een recent arrest erkent dat de gevolgen van kanker onder de noemer ‘handicap’ vallen. Een werkgever moet ‘redelijke aanpassingen’ doorvoeren om medewerkers met handicap aan het werk te laten.

Enkele voorbeelden van aanpassingen op de werkvloer:

 • Ken lichtere taken, met een aangepast werkritme, toe aan wie chronisch vermoeid is.
 • Stem de werkpost af op specifieke beperkingen. Vermijd traplopen voor iemand met een verminderde longfunctie, of repetitieve arm- en vingerbewegingen voor wie aan de schouder werd geopereerd. 
 • Reserveer voor een collega die een amputatie heeft ondergaan, een parkeerplaats dicht bij de bedrijfsingang.
 • Zorg voor een nabijgelegen sanitaire ruimte (een rustige, schone plek) voor iemand met darm- en blaasdisfunctie, of voor wie een stoma moet verzorgen.

Ook op cognitief en psychosociaal vlak kunt u de nodige ondersteuning bieden door bijvoorbeeld:

 • een peter of meter in te schakelen om het zelfvertrouwen te helpen opbouwen;
 • de arbeidskledij aan te passen voor wie cosmetische gevolgen draagt van zijn ziekte;
 • thuiswerk mogelijk te maken;
 • feedbackmomenten met het team in te lassen;
 • bij opdrachten rekening te houden met de cognitieve belastbaarheid van de medewerker.
   

Stel een werkhervattingsplan op

Een succesvolle re-integratie is enkel mogelijk met een geïndividualiseerde aanpak. Hou als leidinggevende dan ook regelmatig contact met uw zieke medewerker. Zo blijft u op de hoogte van behoeftes en bezorgdheden.

Verder kunt u samen een werkhervattingsplan opstellen, rekening houdend met het advies van de bedrijfsarts. Wees daarbij concreet: welke taken zijn nog haalbaar, hoeveel uren en op welke dagen kan worden gewerkt?